Author: ExeoTech

Första installation av ReCap Modulers miljövänliga tvätt modul på plats

Första installation av ReCap Modulers miljövänliga tvätt modul på plats KALMAR, SVERIGE, 3 december 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ReCap Moduler AB (”ReCap”) (www.recapmoduler.se), ExeoTechs senaste investering i vilket ExeoTech idag äger cirka 10 %, invigde i fredags under högtidliga former den första installationen av bolagets miljövänliga tvätt modul hos Telge Bostäder, Södertäljes kommunala bostadsbolag. Den miljövänliga tvätt modulen är utrustad med 2 tvättmaskiner och dimensionerad för 25 till 30 hushåll och baseras på ett samarbeteLäs mer

Olle Andersson utsedd till tillförordnad VD

Olle Andersson utsedd till tillförordnad VD Jesper Birgemo har idag på egen begäran avgått som VD för ExeoTech Invest AB (publ) och lämnar samtidigt även bolagets styrelse. Olle Andersson, idag bolagets ordförande, har av styrelsen utsetts till tillförordnad VD. I och med detta övertar Fredrik Nygren rollen som styrelsens ordförande fram till en extra stämma som styrelsen avser sammankalla. KALMAR, SVERIGE, 29 november 2018 För mer information kontakta: Olle Andersson, VD, olle.andersson@exeotech.se ExeoTech Invest AB (publ) Tel 073-745 07 27Läs mer

”Nya” Österhagen

”NYA” ÖSTERHAGEN KALMAR, SVERIGE, 29 november 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTechs styrelse har i enlighet med den nya strategin beslutat om ett antal förändringarna avseende ”Österhagen glass” som idag bedrivs i bolaget Österhagenprodukter AB. Nuvarande verksamhet kommer att överföras till ett nytt bolag, Österhagen Glass AB, via en inkråmsöverlåtelse. Det nya bolaget, d v s Österhagen Glass AB, som samtidigt genomför en nyemission, kommer att ingå ett royaltyavtal med Österhagenprodukter AB. Detta innebär att varumärketLäs mer