Kommunike från Extra stämma

 

 

ExeoTech Invest AB (publ)

Org. nr 556536 – 0954

Pressrelease

4 oktober 2019
(NGM MTF:ETIN)

 

Kommuniké från extrastämma

STOCKHOLM, SVERIGE, 4 oktober 2019 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Idag har en extrastämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

 

  • Stämman valde auktoriserade revisor Erik Ågerup till ny revisor.

 

  • Stämman godkännde överlåtelsen av samtliga aktier i ExeoTech Ventures AB.

 

  • Stämman sköt på beslutet till ny stämma om överlåtelsen av samtliga aktier i Österhagenprodukter AB, där i ingår även ägandet om 40 % i Österhagen Glass AB.

 

  • Stämman sköt på beslutet till ny stämma om godkännande av överlåtelsen av samtliga aktier i Kalmarnar Shipping AB.

 

  • Stämman sköt på beslutet om överlåtelsen av 3,2 % av aktierna i LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd.

 

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

Kommunike från Extra stämma