Author: ExeoTech

Riktad emission finansierar fortsatt tillväxt i Indokina

Riktad emission finansierar fortsatt tillväxt i Indokina KALMAR, SVERIGE, 23 augusti 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 225 miljoner aktier till kurs 0,004 kr, vilket motsvarar slutkursen på NGM-MTF per den 21 augusti 2018. Emissionen tillför cirka 0,9 MSEK. Emissionen genomförs för att ytterligare stärka ExeoTechs satsning i Indokina och ExeoTechs största investering i regionen, La Petite Epicerie Saigion Ltd, där ExeoTech idag äger 52 % och IndoKina VenturesLäs mer