Author: ExeoTech

Månadsbrev för april

Månadsbrev för april Kalmar, Sverige, 19 april 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). I mars har alla mål som sattes upp i februari uppnåtts. Det absolut viktigaste var att säkerställa att aktiekapitalet var återställt per den 30 mars. Vid kontrollstämman den 30 mars konstaterades att det egna kapitalet uppgick till cirka 0,9 MSEK och därmed översteg det registrerade aktiekapitalet om cirka 0,6 MSEK. Stämman kunde därför besluta i enlighet med styrelsens förslag om fortsatt drift. Eget kapitalLäs mer

Avtal om likviditetsgarant med Mangold upphör

Avtal om likviditetsgarant med Mangold upphör KALMAR, SVERIGE, 19 april 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech har valt att avsluta avtalet med Mangold Fondkommission AB om att agera likviditetsgarant i ExeoTech. Ingen ny likviditetsgarant ersätter åtagandet då behovet inte längre anses föreligga. För mer information kontakta: Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se ExeoTech Invest AB (publ) Tel 070-895 39 34 Om ExeoTech Invest ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sinaLäs mer

Ökat ägande i La Petite Epicerie Saigon upp till 40 % som finansieras genom riktad emission om cirka 1,8 MSEK

Ökat ägande i La Petite Epicerie Saigon upp till 40 % som finansieras genom riktad emission om cirka 1,8 MSEK. KALMAR, SVERIGE, 8 april 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech Invest AB (”ExeoTech”) har idag ingått avtal med övriga ägare i La Petite Epicerie International Pte Ltd, Singapore, det bolag som äger La Petite Epicerie Saigon i Vietnam till 100 %, att ExeoTech ökar sin ägarandel i bolaget från 10 % till 40 %. Detta skerLäs mer

Kommuniké från andra kontrollstämma den 30 mars 2016

Kommuniké från andra kontrollstämma den 30 mars 2016. Kalmar, Sverige, 30 mars 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Onsdagen den 30 mars hölls kontrollstämma två i ExeoTech Invest AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.exeotech.se). Styrelsen presenterade upprättad kontrollbalansräkning inklusive revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen som uppvisade att aktiekapitalet var intakt. Stämman konstaterade att dåLäs mer

Sida 20 av 47« Första...10...1819202122...3040...Sista »