Author: ExeoTech

Kommuniké från årsstämman

Kommuniké från årsstämman KALMAR, SVERIGE, 30 juni 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2015. Årsstämman fastställde även styrelsens förslag att årets förlust överförs i ny räkningLäs mer

ExeoTech offentliggör årsredovisning för 2015 med förtydligande av upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen och grund för uttalande med avvikande mening

ExeoTech offentliggör årsredovisning för 2015 med förtydligande av upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen och grund för uttalande med avvikande mening KALMAR, SVERIGE, 29 juni 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Styrelsen för ExeoTech Invest AB (publ)(”ExeoTech”) vill förtydliga, enligt noteringskravet, att det i revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och tillstyrker att årsstämman beviljar styrelseledamoten Jesper Birgemo ansvarsfrihet och avstyrker styrelseledamöterna Fredrik Nygren, Henrik von Essen och Jan-Axel Näsman beviljasLäs mer

Sida 20 av 51« Första...10...1819202122...304050...Sista »