ExeoTech tecknar avtal med internationell spritdistributör

ExeoTech tecknar avtal med internationell spritdistributör

KALMAR, SVERIGE, 10 november 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech har ingått avtal med Indiebrands (UK) Ltd, en brittisk spritdistributör och varumärkesutvecklare som är verksam både i UK och internationellt, om att överlåta de exklusiva rättigheterna till att tillverka, marknadsföra och sälja Seriously Vodka i Sydostasien, Kina och Mellan Östern, och som idag innehas av ExeoTech. Rättigheterna överlåts till ett av Indiebrands (UK) Ltd nybildat dotterbolag, med bl.a. Facile & Co, ett intressebolag till ExeoTech, som delägare. Detta bolag skall tillverka och sälja Seriously Vodka internationellt via Indiebrands.

ExeoTech erhåller en engångsersättning av Indiebrands. Detta ger ingen resultatpåverkan men ett mindre kassatillskott. Därutöver kommer ExeoTech att erhålla royalty på framtida försäljning av Seriously Vodka i Vietnam samt ha ”right of first refusal” på att sälja och distribuera andra produkter som lanseras av Indiebrands i Vietnam. Indiebrands har samtidigt påtagit sig att även avyttra det lager av Seriously Vodka som ExeoTech innehar. Även detta förväntas inte ha någon resultatpåverkan men ger ett mindre kassatillskott.

I en kommentar säger ExeoTechs verkställande direktör Jesper Birgemo, ”Detta är en bra affär för ExeoTech och vårt intressebolag Facile & Co där vi äger 25,9 %. Vi får tillbaka vår initiala investering och vi behåller potentialen framöver dels genom royaltyavtalet, dels genom vårt ägande i Facile & Co.”

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

 

ExeoTech tecknar avtal med internationell spritdistributör