Author: ExeoTech

Riktad emission för reglering av skulder

Riktad emission för reglering av skulder STOCKHOLM, SVERIGE, 28 JANUARI 2019 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ) ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 625 miljoner aktier till kurs 0,002 kr, vilket motsvarar den volymviktade slutkursen på NGM-MTF per den 25 januari 2019. Emissionen uppgår till cirka 1,25 MSEK. Emissionen genomförs för att reglera moderbolagets skulder och åtaganden. Den i november 2018 beslutade och redan nu till stor del implementerade strategiändring innebärande att ExeoTech skall äga 10Läs mer

Styrelsen föreslår en sammanläggning av aktien 1:1000

Styrelsen föreslår en sammanläggning av aktien 1:1000 KALMAR, SVERIGE, 16 januari 2019 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTechs styrelse har idag beslutat föreslå en sammanläggning av Bolagets aktier 1:1000. Detta då kursen måste justeras i enlighet med marknadsplatsens regelverk samt att antalet aktier i Bolaget och nuvarande aktiekurs hämmar handeln i Bolagets aktier. Kallelse till en extra stämma kommer att ske inom kort. I en kommentar säger ExeoTechs VD Olle Anderson ” Detta är en av fleraLäs mer

Månadsbrev – Januari 2019

MÅNADSBREV – JANUARI 2019 Nettoomsättningen i december justerat för avyttrade och stängda verksamheter (beräknat på samma sätt som tidigare månader) ökade med 142 % jämfört med motsvarande period 2017. LPES Group fortsätter att växa och uppnådde i december en tillväxt på 325 %. Framförallt drivet av den vietnamesiska verksamheten. Nettoomsättning för helåret justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 34 % jämfört med motsvarande period 2017. Nettoomsättning i december uppgår till cirka 9,8 MSEK (f.å. cirka 4,4 MSEK),Läs mer

Kommuniké från extrastämma

  KALMAR, SVERIGE, 9 januari 2019 –(NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).   Idag har en extrastämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades samt av VD:s anförande. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.   Stämman valde ADD+ SUBTRACT AB, en fristående medlem av BKR International, som revisionsfirma och auktoriserad revisor Börje Krafft som huvudansvarig revisor. StämmaLäs mer